With GM Chen Xiaowang, circa 1998

Slideshow

Contact

Jian Taiji Chen Tai Chi classes in Manchester, Stockport and Tameside 0161 637 9508
07549453513
jispiral@aol.com